Blekingeekan är en klinkbyggd båtkonstruktion och som namnet antyder har den sina rötter i Blekinge. Båten är känd som seglare och sjöbåt. Enligt båtbyggartraditionen från Blekinge ska båten benämnas blekingseka och inte Blekingeeka eftersom Blekinge förr i tiden kallades för Blekings. 

Blekingsekans historik

Blekingsekan härrör från 1700–talet då flottans örlogsvarv fanns i Karlskrona och flottans fartyg under en tid förvarades i Karlshamn. Tidigare trafikerade blekingsekan linjen mellan Ystad och Sandhammaren samt längs med Blekinges kuststräcka. Blekingsekan var även vanlig på Öland. Under 1800–talet figurerade blekingsekan som den enda kölbåt som förekom på nämnd kuststräcka. 

Blekingsekan är en allmogebåt som man huvudsakligen tar sig fram i med hjälp av åror eller seglandes med hjälp av ett sprisegel eller råsegel. 

Blekingsekan användes huvudsakligen som fiskebåt och som båt vid lotsstationer. De blekingsekor som är större i storleken kallas för vrakekor och har fått sitt namn efter att de användes för att vraka sill med hjälp av drivgarn ute på öppet hav. 

Olika typer av Blekingsekor

Frakteka

Fraktekan användes som fraktmedel i samband med frakter inom Blekinges skärgård innan det fanns tillgång till broar och annan skärgårdstrafik. Båten kallas också för storeka med en storlek på mellan 33–45 fot. Fraktekan användes till att frakta upp till 25 ton gatsten från bygg- eller anläggningsplatser mellan fastland och öar eller skär.  

Vrakeka

Vrakekan kunde variera i storleken mellan 20–30 fot. Förutom att dra upp sill användes båten också till att dra upp annan fisk så som torsk och strömming. Fisket med vrakekan genomfördes med hjälp av drivgarn. 

Hommebåt

En 16–20 fot stor båt som användes i både skärgård och vid kust för att fiska efter ål med hjälp av bottengarn, eller hommar som det också kallas. 

Krokeka

Krokekans storlek varierade mellan 20–23 fot och användes huvudsakligen till kustnära krokfiske av lax, torsk och ål. 

Blekingsbåt

Båten har en storlek på cirka 14 fot och används för ålfiske genom ljustring med lyse under natten eller med hjälp av en vattenkikare.