Katamaranen är en segelbåtstyp som skiljer sig från de typiska segelbåtsmodellerna eftersom den har två skrov parallellt med varandra. De två skroven leder generellt sett till att båten kan färdas snabbare ute på havet. Katamaranen drivs framåt med hjälp av antingen segel eller motordrift.

Katamaranen blir stabil med sina två skrov

Eftersom katamaranen är konstruerad med två skrov i stället för ett är det en av de mer stabila segelbåtarna som finns på marknaden. Till skillnad från de vanligare segelbåtstyperna är den också i vissa fall både rymligare och snabbare.

Katamaranen är med andra ord lättare att ta sig fram med på vattnet eftersom de båda skroven bidrar med både stabilitet och det utrymme som krävs för en stadig segelupplevelse. Det kan vara betydligt svårare för en enskrovsbåt.

Ju lättare katamaran desto bättre flyt

För att fördelen med katamaranen ska få upplevas kan den inte vara allt för tungt lastad. Katamaranen är alltså inte skapad för att bidra med så mycket bärkraft. Då minskar farten och den blir svårare att segla med vilket kan vara viktigt att tänka på om den ska användas i tävlingssyfte. Är den däremot en båt som ska användas för nöjes skull är det inte något man behöver du inte lägga så mycket vikt vid hur mycket du lastar.

Katamaranens ursprung

De ursprungliga katamaranerna konstruerades av polynieserna som är kända för att ha verkat som både skickliga navigatörer och båtbyggare. Dubbelkanoterna som de byggde utgjordes av två skrov förenade med fastsurrade balkar, som sedan fick en plattform monterad ovanpå sig. Plattformen var tillräckligt stor för att människor skulle kunna vistas på båten tillsammans med både husdjur och förnödenheter.

Den tvåskrovade båten introducerades för det engelska språket genom sjöfararen, forskaren och piraten William Dampier som var verksam under 1600- och 1700-talet och den första att besöka landet down under som i dag har fått namnet Australien.