Snipan är ytterligare en variant på allmogebåt som också kan klassas som en segel- eller roddbåt. Båten kännetecknas av att den är spetsig och har en rundad akter. Precis som för en eka varierar längden på snipan mellan fyra till åtta meter. 

Hur är snipan konstruerad?

En snipa är en båttyp som kan vara antingen helt öppen utan däck eller delvis öppen försedd med däck. Tekniskt sett har snipan flera likheter med de båtar som har konstruerats utifrån byggtekniken klink, till exempel eka och julle, tillsammans med flera andra båttyper. 

Snipan fungerar i mångt och mycket som en roddbåt där man behöver tillgång till en eller ett par åror för att ta sig fram. I dag kan snipan också vara försedd med en båtmotor som gör det lättare att ta sig fram på sjön, och den behöver nödvändigtvis inte vara konstruerad i trä utan i dag används byggs snipan också i andra material. 

De mer moderna sniporna är i de flesta fall försedda med både ruff och ett båtdäck. De är inte lika spetsiga som de äldre sniporna utan kännetecknas av att vara något mer rundgattade.

Snipans ursprung

Snipan från Skandinavien kommer ursprungligen från de klinkbyggda långsskepp och båtar som vikingarna använde sig av under vikingatiden. Den har brett ut sig över ett stort område kring kusterna från Östersjön till Nordsjön. Här inkluderas även kusterna längs med Island och Färöarna. 

Traditionellt sett har snipan haft många användningsområden. Men den har kanske framförallt verkat för att hålla uppe husbehovsfisket och för att se till att olika transporter har blivit av. 

Snipan kommer i många lokala varianter runt om i landet, som till exempel i form av bohussnipan, hjälmarsnipa, gotlandssnipa, skånesnipa, norrlandssnipa, ölandssnipa och vättersnipa. Även jaktkanoten från Blekinge är en slags snipa. 

Eldriven snipa

I takt med att miljömedvetenheten har ökat har det eldrivna tänket också tagit sig till båtvärlden. Den eldrivna snipan ska ge en behagligare tur på sjön utan avgaser, dunk och vibrationer.